Fibra 300

60/ Mes
Fibra a pèl
 • 300Mb/300Mb
 • Sense Permanència
 • Per la xarxa lliure guifi.net
 • Alta 200€
 • IVA inclòs
 • IP Fixa opcional +9€/mes

Fibra + Fix

65/ Mes
Mantenint el teu fix
 • 300Mb/300Mb
 • Trucades il•limitades nacionals
 • Per la xarxa lliure guifi.net
 • Alta 200€
 • IVA inclòs
 • IP Fixa opcional +9€/mes

Fibra + 2 Mòbils

82/ Mes
Sempre en contacte
 • 300Mb/300Mb
 • 2 Lineas mòbil 100min. + 2gb
 • Per la xarxa lliure guifi.net
 • Alta 200€
 • IVA inclòs
 • IP Fixa opcional +9€/mes